Thông báo tuyển sinh

        Khai giảng khóa K98 ngày 05/09 và 20/09/2017 => Xem chi tiết Tại đây

Đầu ghi hình & Camera

Results 1 - 18 of 47
Page 1 of 3

Đầu ghi hình & Camera

nichietsu-nc-130 Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Camera Nichietsu NC-130

Giá bán: 690000 ₫
Giá chưa thuế: 690000 ₫

Thông tin sản phẩm

vantech-vt-3800h Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Vantech VT-3800H

Giá bán: 1000000 ₫
Giá chưa thuế: 1000000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hfw2120sp Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HFW2120SP

Giá bán: 2570000 ₫
Giá chưa thuế: 2570000 ₫

Thông tin sản phẩm

nichietsu-nc-3305i Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Camera Nichietsu NC-3305i

Giá bán: 850000 ₫
Giá chưa thuế: 850000 ₫

Thông tin sản phẩm

questek-qtc-203c Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Questek QTC-203C

Giá bán: 1062000 ₫
Giá chưa thuế: 1062000 ₫

Thông tin sản phẩm

hcvr4116hs-s2 Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HCVR4116HS-S2

Giá bán: 6750000 ₫
Giá chưa thuế: 6750000 ₫

Thông tin sản phẩm

nichietsu-nc-129l Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Camera Nichietsu NC-129L

Giá bán: 1250000 ₫
Giá chưa thuế: 1250000 ₫

Thông tin sản phẩm

vantech-vt-3213 Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Vantech VT-3213

Giá bán: 780000 ₫
Giá chưa thuế: 780000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hdbw2120ep7 Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HDBW2120EP

Giá bán: 2780000 ₫
Giá chưa thuế: 2780000 ₫

Thông tin sản phẩm

nichietsu-nc-084 Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Camera Nichietsu NC-084

Giá bán: 1050000 ₫
Giá chưa thuế: 1050000 ₫

Thông tin sản phẩm

dahua-hac-hum3101b Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HUM3101B

Giá bán: 1660000 ₫
Giá chưa thuế: 1660000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hfw2120dp Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HFW2120DP

Giá bán: 3080000 ₫
Giá chưa thuế: 3080000 ₫

Thông tin sản phẩm

nichietsu-nc-71b Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Camera Nichietsu NC-71B

Gọi để biết giá

Thông tin sản phẩm

hac-hdw1000rp_cam Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HDW1000RP

Giá bán: 540000 ₫
Giá chưa thuế: 540000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hfw2120rp-z Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HDBW2120RP-Z

Giá bán: 3950000 ₫
Giá chưa thuế: 3950000 ₫

Thông tin sản phẩm

daughihinhnichietsu-hdr-08rd-jp-pro-8ch-full-d1 Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Đầu ghi hình HDR-08RD/JP PRO 8ch Ful D1

Giá bán: 5050000 ₫
Giá chưa thuế: 5050000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hfw1000rp Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HFW1000RP

Giá bán: 540000 ₫
Giá chưa thuế: 540000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hfw1200rm Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HFW1200RM

Giá bán: 1850000 ₫
Giá chưa thuế: 1850000 ₫

Thông tin sản phẩm

Page 1 of 3

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Nam

Yahoo! Messenger
Call: 0903406798
--------------

 Ms Lan

Yahoo! Messenger

Điện thoại: 04 38697201

Cell: 0903246758

daynghedatviet@gmail.com

Sơ đồ mạch điện Laptop

Đang có 94 khách và không thành viên đang online

Đường đến Dạy Nghề Đất Việt

Liên hệ học nghề quảng cáo và Dịch vụ
Mô hình thiết bị dạy nghề Điện lạnh