Thông báo tuyển sinh

        Khai giảng khóa K98 ngày 06/06 và 15/06/2017 => Xem chi tiết Tại đây

Đầu ghi hình & Camera

Results 1 - 18 of 47
Page 1 of 3

Đầu ghi hình & Camera

daughihinhnvr-09af_jp Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Đầu ghi hình NVR-09AF/JP

Giá bán: 12150000 ₫
Giá chưa thuế: 12150000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hdw1000mp Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HDW1000MP

Giá bán: 760000 ₫
Giá chưa thuế: 760000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hdw1200mp Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HDW1200MP

Giá bán: 1350000 ₫
Giá chưa thuế: 1350000 ₫

Thông tin sản phẩm

nichietsu-hdr-08rp-jp-h-264 Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Đầu ghi hình HDR-08PR/JP H.264

Giá bán: 4350000 ₫
Giá chưa thuế: 4350000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hfw1000sp Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HFW1000SP

Giá bán: 800000 ₫
Giá chưa thuế: 800000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hdw1200gs Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC HDW1200GS

Giá bán: 2100000 ₫
Giá chưa thuế: 2100000 ₫

Thông tin sản phẩm

nichietsu-hdr-32ch Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Nichietsu HDR-32CH

Giá bán: 13723000 ₫
Giá chưa thuế: 13723000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hdw1110gs Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HDW1110GS

Giá bán: 1040000 ₫
Giá chưa thuế: 1040000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hfw-1200gs Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HFW1200GS

Giá bán: 2100000 ₫
Giá chưa thuế: 2100000 ₫

Thông tin sản phẩm

goldeye-geh5616 Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Đầu ghi hình Goldeye GEH5616

Giá bán: 15050000 ₫
Giá chưa thuế: 15050000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hfw1100rm Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HFW1100RM

Giá bán: 1370000 ₫
Giá chưa thuế: 1370000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hfw-1200bp Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HFW1200BP

Giá bán: 2300000 ₫
Giá chưa thuế: 2300000 ₫

Thông tin sản phẩm

nichietsu-hdr-08rp-chuan-h-264 Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Nichietsu HDR-08RP Chuẩn H.264

Giá bán: 3680000 ₫
Giá chưa thuế: 3680000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hdw1100mp Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HDW1100MP

Giá bán: 1370000 ₫
Giá chưa thuế: 1370000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hfw-1200dp Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HFW1200DP

Giá bán: 2580000 ₫
Giá chưa thuế: 2580000 ₫

Thông tin sản phẩm

nichietsu-hdr-04rp-chuan-h-264 Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Nichietsu HDR-04RP Chuẩn H.264

Giá bán: 2500000 ₫
Giá chưa thuế: 2500000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hdw1100sp Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HDW1100SP

Giá bán: 1520000 ₫
Giá chưa thuế: 1520000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hdbw-2220ep Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HDBW2220EP

Giá bán: 3100000 ₫
Giá chưa thuế: 3100000 ₫

Thông tin sản phẩm

Page 1 of 3

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Nam

Yahoo! Messenger
Call: 0903406798
--------------

 Ms Lan

Yahoo! Messenger

Điện thoại: 04 38697201

Cell: 0903246758

daynghedatviet@gmail.com

Sơ đồ mạch điện Laptop

Đang có 262 khách và không thành viên đang online

Đường đến Dạy Nghề Đất Việt

Liên hệ học nghề quảng cáo và Dịch vụ
Mô hình thiết bị dạy nghề Điện lạnh