Thông báo tuyển sinh

        Khai giảng khóa K98 ngày 05/09 và 20/09/2017 => Xem chi tiết Tại đây

Đầu ghi hình & Camera

Results 1 - 18 of 47
Page 1 of 3

Đầu ghi hình & Camera

goldeye-geh5616 Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Đầu ghi hình Goldeye GEH5616

Giá bán: 15050000 ₫
Giá chưa thuế: 15050000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hfw1100rm Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HFW1100RM

Giá bán: 1370000 ₫
Giá chưa thuế: 1370000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hfw-1200bp Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HFW1200BP

Giá bán: 2300000 ₫
Giá chưa thuế: 2300000 ₫

Thông tin sản phẩm

nichietsu-hdr-08rp-chuan-h-264 Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Nichietsu HDR-08RP Chuẩn H.264

Giá bán: 3680000 ₫
Giá chưa thuế: 3680000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hdw1100mp Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HDW1100MP

Giá bán: 1370000 ₫
Giá chưa thuế: 1370000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hfw-1200dp Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HFW1200DP

Giá bán: 2580000 ₫
Giá chưa thuế: 2580000 ₫

Thông tin sản phẩm

nichietsu-hdr-04rp-chuan-h-264 Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Nichietsu HDR-04RP Chuẩn H.264

Giá bán: 2500000 ₫
Giá chưa thuế: 2500000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hdw1100sp Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HDW1100SP

Giá bán: 1520000 ₫
Giá chưa thuế: 1520000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hdbw-2220ep Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HDBW2220EP

Giá bán: 3100000 ₫
Giá chưa thuế: 3100000 ₫

Thông tin sản phẩm

nichietsu-hdr-16rd-16ch Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Nichietsu HDR-16RD 16ch

Giá bán: 5500000 ₫
Giá chưa thuế: 5500000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hfw1100sp Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HFW1100SP

Giá bán: 1580000 ₫
Giá chưa thuế: 1580000 ₫

Thông tin sản phẩm

camera-nichietsu3305hd Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Camera Nichietsu NC-3305HD

Giá bán: 632000 ₫
Giá chưa thuế: 632000 ₫

Thông tin sản phẩm

dvr-goldeye-m-4104 Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

DVR Goldeye M-4104

Giá bán: 5980000 ₫
Giá chưa thuế: 5980000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hfw1100dp-b Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HFW1100DP-B

Giá bán: 2160000 ₫
Giá chưa thuế: 2160000 ₫

Thông tin sản phẩm

daughihinhnicietsuhdr16ke_vn Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Đầu ghi hình 16 kênh HDR-16KE/VN

Giá bán: 2250000 ₫
Giá chưa thuế: 2250000 ₫

Thông tin sản phẩm

questek-qtx-3303-1 Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Questek QTX 3303

Giá bán: 580000 ₫
Giá chưa thuế: 580000 ₫

Thông tin sản phẩm

hac-hfw1100r-vf Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

HAC-HFW1100R-VF

Giá bán: 2660000 ₫
Giá chưa thuế: 2660000 ₫

Thông tin sản phẩm

nichietsu-nc-3306i-hd Đánh giá: Chưa có đánh giá
Mức độ tồn kho

Camera Nichietsu NC-3306iHD

Giá bán: 875000 ₫
Giá chưa thuế: 875000 ₫

Thông tin sản phẩm

Page 1 of 3

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Nam

Yahoo! Messenger
Call: 0903406798
--------------

 Ms Lan

Yahoo! Messenger

Điện thoại: 04 38697201

Cell: 0903246758

daynghedatviet@gmail.com

Sơ đồ mạch điện Laptop

Đang có 77 khách và không thành viên đang online

Đường đến Dạy Nghề Đất Việt

Liên hệ học nghề quảng cáo và Dịch vụ
Mô hình thiết bị dạy nghề Điện lạnh