Thông báo tuyển sinh

        Khai giảng khóa K98 ngày 05/09 và 20/09/2017 => Xem chi tiết Tại đây

Bài học công tơ điện tử

Hệ thống cung cấp nguồn trong công tơ điện điện tử meter ABB

Bạn đánh giá:  / 5

   Mô tả nhiệm vụ: 

+ ACin Cung cấp nguồn xoay chiều vào 3fa điện áp 220V (pha nóng) và 1fa mass 

1). Khối nắn và lọc nguồn: Nắn từ nguồn xoay chiều AC ra nguồn 1 chiều DC cung cấp cho khối công suất nguồn 

2). Lọc nguồn: Là khối có các tụ lọc nguồn chính (bù áp) từ đầu vào sau các diode nắn nguồn(các tụ điện lọc thường có kích thước và giá trị điện dung lớn, điện áp chịu đựng cao.

3). Khối dao động và so áp: tạo ra xung tần cao hàng chục ngàn HZ đưa đến khối công suất- các dao động thường có sự tham gia của Transito, IC, các tụ điện và cuộn cảm L; mạch so áp là so điện áp giữa mạch hồi tiếp và điện áp dao động để để lấy điện áp điều chỉnh khối công suất.

4). Khối Công suất: đây thực chất là khóa K Đóng ngắt tạo xung trên biến áp nguồn 

5). Biến áp: Tạo xung tần cao và hạ áp 

6). Nắn và lọc: dùng các diode nắn và dùng tụ hóa có trị số không lớn để lọc lấy nguồn một chiều ra Vout cung cấp cho các bán dẫn và vi mạch của met 

7). Ghim mức: Tạo ra mức điện áp chuẩn để ghim mức phát hiện sự thay đổi của điện áp đầu ra đưa trở về đầu vào so sánh ổn áp. 

8). Hồi tiếp: là phần điện áp đưa trở về so sánh với điện áp dao động tạo ra (so áp) và lấy ra điện áp đưa đến điều chỉnh thay đổi đóng ngắt thực hiện thay đổi điện áp trên sơ cấp dẫn đến thay đổi điện áp trên thứ cấp để thực hiện ổn áp ra. 

9). Khối báo lỗi và bảo vệ 

+ V.out: Lấy ra điện áp 5V cung cấp cho các toàn mạch của công tơ.

1.1  Hệ thống mạch nguồn trong Công tơ ABB - Sơ đồ mạch 

                                         Mạch nắn điện meter ABB 

+ Mô tả mạch điện

- Điện áp 2 fa hoặc 3 pha qua các R bảo vệ qua hệ thống lọc nhiễu và bảo vệ gồm các tụ điện C70, C71, C72; các triac VDR1, VDR2, VDR3; các L1, L4, L5, L6, L14 

- Khối nắn nguồn gồm 08 Diode từ D1 – D8, thực hiện tương đương 03 bộ nắn cầu : 

+ Cầu thứ nhất: D1, D5, D4, D8 

+ Cầu thứ hai: D2, D6, D4, D8 

+ Cầu thứ ba: D3, D7, D4, D8

-         Các tụ điện C1, C2 đấu nối tiếp nhau làm nhiệm vụ lọc nguồn tạo 300V, đồng thời kết hợp với các R7, R8, R9, D9 tạo thành cầu phân áp lọc lấy nguồn 155V để lấy điện áp cấp (mồi chân 7 IC1). 

-         Biến áp xung  có 04 cuộn dây (cuộn  ra chân 1, 2 là cuộn sơ cấp); các cuộn ra chân 3-4, 5-6,7-8 là các cuộn thứ cấp được quấn trên lõi ferit. 

+ Cuộn 1-2 là cuộn tạo xung 

+ Cuộn 3-4 là cuộn lấy điện áp bù đắp cho dao động 

+ Cuộn 5-6 và 7-8 là cuộn lấy điện áp ra để cung cấp cho các IC chức năng toàn mạch MET 

-         Q5 ( Mosfet ngược, có diosde bên trong) là bóng công suất nguồn thực hiện việc đóng ngắt tạo xung trên cuộn sơ cấp biến áp (1-2)

 

                Mạch biến áp xung và bóng công suất   

- IC1 38458 là vi mạch có nhiệm vụ tạo dao động đưa xung Vout ra chân 6 đến cực G bóng Q5 xác định điện áp và tần số đóng ngắt, ngoài ra nó còn làm nhiệm vụ so áp để lấy điện áp chênh lệch điều chỉnh qua trình đóng ngắt của Q5 để thực hiện việc ổn áp; Chân 3 nhận hồi tiếp dòng điện ổn dòng cho Q5; Chân 1 nhận điện áp hồi tiếp để ổn áp cho đầu ra Vout; Chân 2, 5 nối mass cho IC; Chân 4 lấy điện áp dẫn qua Q4 cấp cho phần Diosde trong IC3; Chân 8 tạo điện áp mở cho Qa và mở cho Q2 để luôn có nguồn duy trì tại chân 7 Vcc

 

                             Mạch IC dao động 

 - Cuộn b/a (3-4) diode D15 lấy điện áp DC đưa về chân 7 bù đắp năng lượng cho IC1 để duy trì dao động. 

- Cuộn b/a (5-6) , Diode D21 và các tụ lọc (tụ thường C17), (tụ hóa C13, C14, C16) lấy điện áp ra 5V được nối thông với điện áp lấy ra trên cuộn b/a (7-8), nắn qua Diode D17, lọc tụ C11, sụt áp qua R30, ổn áp trên IC5 (7805), dẫn qua Q6 hòa vào đường điện áp nguồn lấy từ sau D21 nắn ra đi cung cấp cho các tất cả các IC trên Met: IC6, IC8, IC9, IC10, IC11, IC12, IC13, IC14, IC15, IC18, IC16…

         

         Mạch nắn lọc và ổn áp tần cao lấy nguồn +5V và 

- Opto IC 2 thực hiện nhiệm vụ hồi tiếp (cách ly) đưa điện áp về qua chân 1 vào mạch so áp trong IC1 để điều chỉnh lại đống ngắt.

                         Hồi tiếp ổn áp báo lỗi nguồn Meter ABB

- IC4 làm nhiệm vụ ghim đứng điện áp tại Katot IC2

- DZ18 là diosde ổn áp 0,7 V làm nhiệm vụ nâng điện áp ra chân 3( IC5) từ 5V lên 5,7V, nhằm tạo điện áp để bù đắp khi cung cấp 5V cho toàn mạch 

- Optop IC3 nhận điện áp tại chân 4 (IC1) nhưng sẽ được điều chỉnh khi điện áp đầu ra thay đổi thông qua mạch hồi tiếp qua IC2 => qua R20 về chân B (Q4) => chân E trong IC3 nối ra về chân 5 qua IC11(vi xử lý) tạo điện áp ra chân 65 qua R32 về cực B mở thông cho Q6 => là mạch quản lý báo lỗi nguồn. 

- IC11 là vi xử lý; IC10 quản lý kiểm soát do năng lượng; IC14, IC15 là bộ nhớ ROM; IC12, IC13 là bộ nhớ tạm thời RAM; IC6,IC8 là các mạch KĐ Logic; IC18 là chuyển mạch điệ tử 

- Các tụ hóa trong mạch đóng vai trò lọc nguồn; các tụ thường làm nhiệm vụ lọc nhiễu 

- Các Diosde D11, D10, R22 dẫn một phần điện áp từ mạch hồi tiếp chân 1 về chân 8 tham gia điều chỉnh Qa=> điều chỉnh Q2 ổn định Vcc chân 7.  

+ Phân tích: 

Khi đấu nguồn đầu vào 3FA hoặc nguồn 1FA ta đều lấy được điện áp 300V trên đầu dương tụ C1, chân (1-2) biến áp T1, cực D (Q5); Nếu toàn bộ hệ thống tốt thì tại diểm giữa R7 và R8 sẽ do được 155V, điểm giữa R8 - D9, K(D15), Cực EC(Q2), chân 7IC1 sẽ là 11V=> IC1 làm việc 

- IC1 làm việc tạo điện áp xung Vout ra chân 6 qua RG, DG tới cực G (Q5)=> Q5 làm việc đóng ngắt tạo ra điện áp trên cuộn (1-2) biến áp T1=> cảm ứng sang tất cả các cuộn thứ cấp (3-4),(5-6),(7-8)T1 

- Cuộn (3-4) lấy điện áp nắn qua D15 bù đắp cho nguồn IC1 

- Cuộn (5-6) lấy điện áp nắn qua D21 lọc bởi các tụ C17, C13, C14, C16 lấy ra nguồn 5v 

- Cuộn(7-8) lấy điện áp nắn qua D17 hạn chế qua R30 lọc tụ C11 ổn áp qua IC5 lấy ra nguồn 5,7V, sụt áp qua Q6 cũng lấy ra 5V (hai nguồn 5V được hòa chung với nhau cấp cho các IC chức năng trong toàn MET 

- Phân tích ổn áp: Nếu nguồn điện áp đầu vào ổn định mạch hoạt động bình thường điện áp đầu ra không đổi, các nút điện áp không có sự thay đổi. Nhưng trong thực tế thì các điện áp đầu vào luôn thay đổi vì vậy các nút điện áp cũng phải biến đổi theo để tao ra sự điều chỉnh trong một số mạch để cho điện áp đầu ra luôn ổn định 

- Giả sử AC vào tăng=>300V tăng=> sụt áp trên sơ cấp cuộn (1-2)T1 tăng=> điện áp trên các cuộn thứ cấp (3-4),(5-6),(7-8) đều tăng=> nguồn 5V tăng= opto IC2 làm việc mạch(Diosde chiếu mạnh, quang dẫn mạnh) => Điện áp chân 1 giảm +. Dẫn vào so áp tạo ra điện áp thấp đóng bớt Q5 lại=> sụt áp trên cuộn(1-2)T1 giảm kéo theo sụt áp trên cuộn (3-4),(5-6),(7-8) giảm=> nguồn 5V giảm; Khi nguồn đầu vào AC giảm cũng phân tích tương tự nhưng ngược lại ta lại có nguồn 5V tăng, cứ như vậy mạch tự động ổn áp đầu ra. 

- Cũng trong quá trình thay đổi điện áp như phân tích ở trên thì  IC3 cũng làm việc mạnh lên hoặc yếu đi và báo về chân 5 Vi xử lý => vi xử lý sẽ mở mạnh hoặc đóng bớt cho Q6 và cũng là để tăng hoặc giảm(phạm vi hẹp) cho nguồn 5V; 

- Nếu mạch có sự cố nào đó,=>điện áp 5V cao quá hoặc thấp quá mạch không tự điều chỉnh được thì vi xử lý sẽ báo lỗi.

(Còn tiếp)

Mr Cường

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Nam

Yahoo! Messenger
Call: 0903406798
--------------

 Ms Lan

Yahoo! Messenger

Điện thoại: 04 38697201

Cell: 0903246758

daynghedatviet@gmail.com

Sơ đồ mạch điện Laptop

Đang có 126 khách và không thành viên đang online

Đường đến Dạy Nghề Đất Việt

Liên hệ học nghề quảng cáo và Dịch vụ
Mô hình thiết bị dạy nghề Điện lạnh