Thông báo tuyển sinh

        Khai giảng khóa K98 ngày 05/09 và 20/09/2017 => Xem chi tiết Tại đây

Giáo trình học kinh doanh

Phần 4-Bảo hiểm

Bạn đánh giá:  / 0

Phần 4: Bảo hiểm

Bảo hiểm dành cho các doanh nghiệp nhỏ

Ngoài luật sư và kế tóan, trong quá trình thành lập doanh nghiệp bạn sẽ cần phải có một người có chuyên môn khác nữa đó là bảo hiểm.

Xem thêm: Phần 4-Bảo hiểm

Phần 3-Tổ chức doanh nghiệp

Bạn đánh giá:  / 0

Phần 3: Tổ chức doanh nghiệp

Trong phần này chúng ta sẽ xem xét 3 quyết định mà mỗi nhà doanh nghiệp cần phải đưa ra:

    1. Tự mình lập doanh nghiệp hay cùng lập với một đối tác.

Xem thêm: Phần 3-Tổ chức doanh nghiệp

Máy tính truyền thông trong kinh doanh-Phần 2

Bạn đánh giá:  / 0

Phần 2: Các công cụ hỗ trợ cơ bản trong kinh doanh " máy tính và truyền thông

* Các dạng truyền thông

Với bên ngoài

Trong nội bộ

Xem thêm: Máy tính truyền thông trong kinh doanh-Phần 2

Phần 1-Kế hoạch kinh doanh

Bạn đánh giá:  / 0

Phần 1: Lập bản Kế hoạch Kinh doanh

Bản Kế hoạch Kinh doanh là gì? 

Tại sao phải lập Bản kế hoạch Kinh doanh? 

Những điều cần tránh trong Bản kế hoạch kinh doanh

Xem thêm: Phần 1-Kế hoạch kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Mr Nam

Yahoo! Messenger
Call: 0903406798
--------------

 Ms Lan

Yahoo! Messenger

Điện thoại: 04 38697201

Cell: 0903246758

daynghedatviet@gmail.com

Sơ đồ mạch điện Laptop

Đang có 415 khách và không thành viên đang online

Đường đến Dạy Nghề Đất Việt

Liên hệ học nghề quảng cáo và Dịch vụ
Mô hình thiết bị dạy nghề Điện lạnh